ant piršų galų

ant prištų galų aš ieškojau rytojaus
užsitęsusi diena virto mažinybe
bandau atrasti kelio atal nėra
viskas tik mano galvoje

užstrięs tarp sienų jauti skausmą
besibaiiantį norą atrasti kelią eiti
bet tai pabaios pradžia
nes viskas tik mano galvoje

bet viskas ką braninau ir saugojau
atsitrnkė į sieną  man nroisi bėgti
bandau atrasti pabaigą pradžioje
nes viskas tik mano galvoje

ant prištų galų aš ieškojau rytojaus
užsitęsusi diena virto mažinybe
bandau atrasti kelio atal nėra
viskas tik mano galvoje

….mano galvoje……

mano galvoje siaučia mintys neramios
greitai sukasi mano pasaulis
nemiegota naktis auštantis rytas
o juk nuo gyvenimo vaistų  nėra

tyliai kenčiu ir vis dar laukiu
kada viskas baigsis ir kelias atsivers
muzika keista nuo sutemų ligi aušros
lieka tik beprasmis gyvenimas

tikiu kad kada nors viskas baigsis
tikiu kad durys atsivers
tik pasaulyje pilkam tiek nevilties
ir juodumos neramios vis dar šalia