Category Archives: iš užrašinės

vienas ar ne vienas

žinai, jeigu galėtum išeiti eksperimentas vykęs…. bet kuo labiau tuo labiau norėčiau grįžti į savo urvelį, bet kartu norėčiau pasikviesti kažką pabūti pas save.

dabar esu karantino zonoje, ir žinojau kainą kurią turėsiu už tai sumokėti. žinojau ir žinau, jeigu toliau negalėsime gyventi taip norime, ir vėl mistinis plaktukas bus ir toliau, aš bandysiu vėl pabūti tokiame eksperimente

skauda, kad neturiu rūkyti, bet dabar pasidariau ramesnis ir pabandysiu įrodyti kad jie buvo teisūs, ištikrūjų viskas bus matoma po kokios svaitės ar dviejų…..

laukite tęsinio

Tagged , , ,

Tarp čia ir ten ( du gyvenimai)

aš gyvenu dvigubame pasaulyje, tarp gyvenimo pensionate ir savo praeities.
Mano gyvenimas pensionate – ne visada būna taip kaip aš noriu ir galiu. Gyvenimas čia yra labiau praradimas negu atradimas…. Mano bendravimas apsiriboja su keliaias žmonėmis su kuriais po prievarta tapau kambarioku. Bet ir tai man savotiška patirtis, ir pripratima.

Mano praeitis – darbai ir emocijos buvo pasaulis kuriame galėjau gyventi ir bendrauti su kuo noriu kada noriu ir su kuo noriu. Man patikdavo pasislėpti mieste, mieste kuriame viskas buvo mano ir man.

Pasiilgau savo praeities, o ateitis – jaučiu nekokia ir nekas…. Bet tavo ateitis ir praeitis, gyvenimas ir išgyvenimas priklauso nuo tavęs pačio, kiek ir kaip tu pats suvaldysi ir atrasi save dabartyje

Tagged , ,

Ką tu galvoji apie Kristų? Kieno Jis Sūnus?

Biblijos atsakymas:
Dievas pasirodė kūne, pasiteisino Dvasia, parodė save angelams, skelbė tautoms, tikėjimu priėmė pasaulį, buvo išaukštintas šlovėje. (1 Timotiejui 3:16)
Tai tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas (1 Jono 5:20).
„Štai Mergelė įsčiose priims ir pagimdys Sūnų, ir jie vadins Jo vardą Imanueliu, kuris reiškia: Dievas su mumis“. (Šventoji Mato evangelija 1:23)
Visus apėmė baimė ir jie šlovino Dievą, sakydami: tarp mūsų iškilo didis pranašas, ir Dievas aplankė savo tautą. Ši Jo nuomonė pasklido po Judėją ir visą jo apylinkes. (Luko 7: 16–17)
Nes mums gimė kūdikis – mums buvo duotas Sūnus; ant jo pečių, ir jie vadins Jo vardą: Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinybės Tėvas, Taikos Kunigaikštis. (Izaijo 9: 6)
Bet žodis, kurį girdi, yra ne mano, o Tėvo, kuris mane siuntė. (Šventoji Jono evangelija 14:24)
Kas mane mato, mato ir tą, kuris mane siuntė. (Šventoji Jono evangelija 12:45)
kas mane priima, priima tą, kuris mane siuntė … (Šventoji Mato evangelija 10:40)

Ką daryti?
Jie jam paklausė: “Ką turėtume daryti, kad darytume Dievo darbus?
Jėzus jiems atsakė: “Tai yra Dievo darbas, kad jūs tikėtumėte Juo, kurį Jis siuntė. (Šventoji Jono evangelija 6: 28,29)
Tikrai, tikrai, sakau jums: tas, kuris girdi Mano žodį ir tiki Juo, kuris mane siuntė, turi amžinąjį gyvenimą ir neatlieka teismo, bet perėjo iš mirties į gyvenimą. (Šventoji Jono evangelija 5:24)
ir, juos išvedęs, tarė: mano lordai! ką turėčiau daryti, kad būčiau išgelbėtas? Bet jie sakė: „Tikėk Viešpačiu Jėzumi Kristumi, ir tu ir visi tavo namai bus išgelbėti. (Šventųjų apaštalų darbai 16: 30,31)
Tada Jėzus tarė Jį tikėjusiems žydams: jei pasiliksi mano žodyje, tai tikrai esi mano mokinys ir žinosi tiesą, ir tiesa tave išlaisvins. (Jono 8: 31-32)
Jis jiems atsakė: „Mano mama ir mano broliai yra tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį daro. (Luko 8:21)
Tai, ką išmokote, ką gavote, girdėjote ir matėte manyje, darykite tai, ir ramybės Dievas bus su jumis (Filipiečiams 4: 9).
Bet jis atsakė kalbėjusiam: “Kas yra mano mama? o kas yra mano broliai? Ranka rodydamas į savo mokinius, Jis tarė: Štai mano motina ir mano broliai; nes kas vykdys mano Dangaus Tėvo valią, tas pats yra mano brolis, sesuo ir motina. (Mato 12: 48–50)
Bet mane siuntusio Tėvo valia yra tai, ką Jis man davė, nieko nesunaikinti, bet viską prikelti paskutinę dieną.
Tai yra Jo, kuris mane siuntė, valia, kad kiekvienas, kuris mato Sūnų ir Juo tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą; ir aš jį pakelsiu paskutinę dieną. (Šventoji Jono evangelija 6: 39,40)
Žinokite, visi Izraelio namai, kad Dievas padarė Jėzų, kurį nukryžiavote, Viešpačiu ir Kristumi.
Tai išgirdę, jie buvo sujaudinti ir tarė Petrui bei kitiems apaštalams: ką turėtume daryti, broliai?
Petras jiems tarė: atgailaukite ir tegul visi krikštijami Jėzaus Kristaus vardu už nuodėmių atleidimą; ir gausite Šventosios Dvasios dovaną.
Nes pažadas priklauso jums, jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kad ir ką pašauktų Viešpats, mūsų Dievas.
Ir daugeliu kitų žodžių jis paliudijo ir paragino sakydamas: Išgelbėk save nuo šios iškrypusios kartos. (Šventųjų apaštalų darbai 2: 36–40)

Petro pamokslas:
Petras pravėrė burną ir tarė: Aš tikrai žinau, kad Dievas yra nešališkas,
bet kiekvienoje tautoje jam patinka tai, kas jo bijo ir veikia teisumą.
Jis pasiuntė žodį Izraelio vaikams, skelbdamas taiką per Jėzų Kristų; Tai visų Viešpats.
Jūs žinote, kas nutiko visoje Judėjoje, pradedant Galilėja, po Jono skelbto krikšto:
kaip Dievas patepė Jėzų iš Nazareto Šventąja Dvasia ir jėga, ir jis darė gera ir gydė visus, kuriuos engė velnias, nes Dievas buvo su Juo.
Mes esame liudininkai viso to, ką Jis padarė Judo žemėje ir Jeruzalėje ir kad pagaliau jie nužudė Jį pakabindami ant medžio.
Šis Dievas atsikėlė trečią dieną ir privertė Jį pasirodyti
ne visiems žmonėms, o Dievo išrinktiems liudytojams mums, kurie valgėme ir gėrėme kartu su Juo po Jo prisikėlimo iš numirusių.
Jis liepė mums pamokslauti žmonėms ir paliudyti, kad Jis yra Dievo nulemtų gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas.
Visi pranašai liudija Jam, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, gaus Jo vardu nuodėmių atleidimą.
Taigi atgailauk ir atsiversk, kad tavo nuodėmės būtų pašalintos,
tegul džiaugsmo laikai ateina iš Viešpaties akivaizdos ir tegul jis siunčia Jėzų Kristų, skirtą jums … (Šventųjų apaštalų darbai 3: 19,20)

Kas toliau?
Ir ši karalystės evangelija bus skelbiama visame pasaulyje kaip liudijimas visoms tautoms; ir tada ateis pabaiga. (Šventoji Mato evangelija 24:14)
Kas tiki ir yra pakrikštytas, bus išgelbėtas; bet kas netiki, bus pasmerktas. (Šventoji Morkaus evangelija 16:16)

Antrasis Jėzaus Kristaus atėjimas ir teisiųjų bei neteisiųjų prisikėlimas:
Jie tarė: “Galilėjos vyrai! kodėl stovite ir žiūrite į dangų? Šis Jėzus, pakilęs iš jūsų į dangų, ateis taip pat, kaip jūs matėte Jį kylantį į dangų. (Šventųjų apaštalų darbai 1:11)
Prieš ateinant didingai ir šlovingai Viešpaties dienai, saulė pavirs tamsa, o mėnulis – krauju. (Joelis 2:31, Šventųjų apaštalų darbai 2:20)
tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas; ir tada liūdės visos žemės gentys

Tagged , ,

sustingęs momentas

kai buvau izoliuotas po savo nepavykusios kelionės, pradėjau atrasti save, pradėjau fiksuoti sustingusius momentus ir atpažinti tai kas esu ir kuo esu.
šiandien mąstymo pilna naktis ir viskas kas man tada nutiko turi savo prasmę ir esmę, pasiilgau savo gaujos. nors viskas matyt turėjo taip įvykti.

kartais atrodo kad pasaulis sustojo, o ištikro sustojai tu. savo ieškojimuose ir praradimuose. savo kūryboje ir poilsyje, visame kame. šiandien supratau kad yra tų kuriems rūpiu ir kurie verkia dėl manęs, supratau kad viskas yra nulemta, Dievo, likimo, karmos nežinau ko, bet tu sukiesi kitų žmonių orbitoje.

sukiesi kad suprastum ir atrastum, pyktum ir kentėtum, juoktumiesi ir verktum…..
per izoliaciją aš pasiilgau žmonių ir supratau nors galiu gyventi vienas, ir man tai patinka, mano pasaulis niekada nebus toks koks buvo, jis jau dabar yra kitoks ir aš realiai pagalvoju apie pokyčius arba vėl kitokį gyvenimą

Tagged ,

Stigma of mental ilness

never felt stigmatized or discriminated against my mental illness …

but sometimes it is difficult to talk about my illness , because when people come to know my diagnosis and how  they are tolerant they trying to take care of me and do not  talk about certain things.

I feel that people are mentally moving away from me without feeling as if I were some other creature …

I was always active and tolerant of other people’s opinion , but not always I wanted to say my  diagnosis , I wanted to hide the fact that I do not lose people’s attention … silence gives rise to misunderstanding …

I want to say that there are a variety of mental conditions and disorders but often feeling much like a leper … why diabetes or cancer presents different feelings and different responses?

I have concluded that people are afraid of mental illness , because it can happen to every man, and verily, I do not need much to make this happen .
Sometimes it seems that the fear that I am not ill predictability , unstable, and all kinds of different -able …

I do not want to talk about the media portrays us in a negative side, although statistics say otherwise …

I made another one conclusion … no illness makes me  ill but other people’s understanding  makes me more ill  than I am .

Tagged ,

karantinas mano smegenyse

Pagaliau atėjo metas pamatyti ar galiu save įveikti.

Mano vidinis klajūnas nerimsta ir nori pabėgti iš pensionato.

Daug apie tai galvoju ir matau tuos mėnėsius kai buvom karantine ir kažkokiu būdu aš sugebėdavau išlikti ramusl kažkokiu būdu nepadariau klaidų kurios kitiems sukeltų problemų.

Bet dabar man atrodo kad situacija kitokia, kai visurnatgijo laisvė, mes likome uždarytil

klajūnas nori laisvės bet kokia kaina ir pažadas duotas ir aš jo laikiysiuosi……

jaučiu kad vėl perdegu ir perdeginu save.

Kartais atrodo kad nemiegota naktis vėl gali mane išvaryti iš prto, o poilsis gali taip ir neatsitikti.

Kava, kompiuteris ir cigarilės – mano nakties receptas.

Bet pastaruju metu galvoju apie save karantiną ir jo pabaigą, vėl aplanko savižudybinės mintys.

Karantinas mano smegenyse dar liks ilgam ir tada visko gali atsitikti…..

Tagged , ,

b1yxnis.cf pagaliau paruoštas

šiandien manęs laukia ilga naktis, bet pagaliau surinkau visą save į vieną vietą….. paaliau visi mano darbai pabaigti.

taip pat sutvarkiau domenus kurie neveikė ar buvo man nereikalingi, dbar viskas savo vietuose, ir tiek kiek reikia (arba naudojama)…

prašome susipažinti:  b1yxnis.cf/

Tagged , ,

jaučiu

jaučiu kad niekad nesibaigs juodumos mano gyvenime, kad ir kiek kovočiau su savim ar savo liga, vistiek pralaimėsiu.

aš būsiu vienas iš tų kurie visą savo gyvenimą praleis apsuptas ir įtrauktas į juodai baltą pasaulį, pasaulį kuriame tik mintys apie savižudybę ir tuščios svajonės apie geresnį gyvenimą.

man norisi užmigti ir atsibusti kkai viskas bus baigta – karantinas, stogo važiavimas, kava ar arbata ir vidskas kas yra ne mano.

Tagged , ,

rytas

išaušta rytas kurio laukiu
gyvenime šitam viskas kas liko
nauja diena viską parodys
kiek man liko noro būti savimi

vis dar jaučiu kaip bėga laikas
upėm likimo kiek man visko liko
klausimai be atsakymų juodumos arti
dar čia ar ten toli ar kažkur

išaušta rytas kurio laukiu
laikas įšales o aš kartu
likęs tik tušinukas ir popieriaus lapas
šį rytą geriausi draugai

 

 

 

 

 

 

 

Tagged ,
Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos